Back

Kemian tukiopetusta yläkoulu ja lukiolaisille

Koulutukseltani olen kohta pätevä keimian aineenopettaja. Kokemusta opettamisesta löytyy. Paras tapa on kuitenkin edetä opiskelijan vahvuuksien mukaan ja katsoa häntä askarruttavat kohdat vaikka ennen tenttiä tai jo kurssin aikana.


Voin pitää tukiopetusta omassa kotonani tai tulla opiskelijan luokse pitämään tukiopetuksen.

Work experience: Worked in field for 0-1 years
Method of billing used by seller: Billing service (e.g. Freekevytyrittäjä.fi)
My company is part of pre-tax registry: Yes
Keywords: Tukiopetus, kemia, kemianopetus, yläkoulu, lukio
Location of service:
Fixed location
At customer's location
Remote service / Online