Back

Filosofin vastaanotto

Tule keskustelmaan filosofin kanssa!


Filosfisen keskustelun kautta haluan on auttaa hahmottamaan ihmisenä olemisen kokonaisuutta ja näkemään oman tämänhetkisen elämänkulun haasteita ja ristiriitoja uusista avartavista näkökulmista. Pyrkimyksenä on siis yhdessä ihmetellä sekä reflektoida ihmiselämän tärkeimpiä kysymyksiä ja oivaltaa yhteisen dialogin avulla jotain merkityksellistä. 


Filosofinen vastaanotto on tarkoitettu kaikille, jotka

a) kaipaavat uusia näkökulmia ja ajattelumalleja henkiseen kasvuun ja/tai elämän solmukohtien ratkaisemiseksi sekä haluavat ymmärtää itseään/omaa elämäänsä paremmin.

b) haluavat keskustella itseä askarruttavista aihepiireistä, jotka koskettavat ihmisen olemassaolon perimmäistä kysymyksiä kuten elämän tarkoitusta, mielekkyyttä ja suuntaa.

c) tahtovat jäsentää rakentavassa dialogissa henkilökohtaista maailmankatsomustaan ja filosofisia perususkomuksiaan sekä reflektoida niitä kriittisesti.

Work experience: No work experience yet, but super excited to work
Method of billing used by seller: Billing service (e.g. Freekevytyrittäjä.fi)
My company is part of pre-tax registry: No
Keywords: filosofi, vastaanotto, keskustelu, dialogi, merkitykset, terapia
Location of service:
Fixed location
At customer's location
Remote service / Online